RIB Nederland B.V.
J. Bakerstraat 20
1311 GA ALMERE
(036) 540 72 19 tel
(036) 540 89 35 fax
Gaashekwerk met ronde staanders LICHT RUAL
Gaashekwerk met ronde staanders zonder bovenbuis is geschikt voor plaatsen waar een
afrastering gewenst is maar waar weinig kans is op overklimmen en hangen op het
gaashekwerk. Licht Rual hekwerk wordt geleverd tot 2,5 meter hoogte.
Ronde staanders zonder
bovenbuis

Ronde staanders zonder
bovenbuis en met puntdraden
Licht Rual OLZR
Licht Rual ORZR/P
Download Brochure