RIB Nederland B.V.
J. Bakerstraat 20
1311 GA ALMERE
(036) 540 72 19 tel
(036) 540 89 35 fax
INTELLIGATE PASSGATE MIVA Toepassing
De Intelligate kenmerkt zich door een zeer
snelle openingstijd en zijn leverbaar in
enkele en dubbele uitvoeringen waarbij
de maximale doorgangsbreedte 2 meter
bedraagt.

RIB levert en plaatst Intelligate Passgate glasdeurtourniquets in geheel Nederland. De Intelligate is een tweezijdig draaiende glasdeur geschikt voor zowel standaard doorgangen als MIVA toepassing. In de Intelligate uitvoering is uitgebreide detectie van volgers en oneigenlijke passage ge´ntegreerd.
De Intelligate passgate kan gekoppeld worden aan alle vormen van toegangscontrole systemen zoals conventionele doorhaalkaarten, Proximity of RFID
Zuil in dezelfde stijl als de Intelligate. Bezoekerspassen worden ingenomen door de ge´ntegreerde insliklezer