RAFID Gronddetectie kabel kan zowel direct in de grond als in een mantelbuis verwerkt worden

 
RIB Nederland B.V.
J. Bakerstraat 20
1311 GA ALMERE
(036) 540 72 19 tel
(036) 540 89 35 fax
GrONDDETECTIE systemen RAFID
RAFID is een gronddetectie systeem gebaseerd op inductieverandering ten gevolge van verstoring va het inductieveld door personen. Twee parallel aangelegde sensorkabels in combinatie met een analyser verzorgen een perfecte detectie die ongevoelig is voor geleidelijke veranderingen zoals bijvoorbeeld sneeuwval. Een gronddetectie zone kan ongeveer 50 meter bedragen. RAFID gronddetectie is te koppelen met onze en alle andere alarmmanagement en signaleringssystemen.
Download
RAFID Gronddetectie systeem